Kotikäynnit sekä henkilökohtainen numerologinen tulkinta tai energia-analyysi

Kotikäynneillä voidaan kartoittaa ihmisen elinympäristöä sekä terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavat tekijät, mm. mahdolliset haitta-energiat, maasäteilyt, vesisuonet sekä asuinpaikan rakenteelliset seikat.

Numerologinen tulkinta antaa ihmiselle tiedon omista todellisista voimavaroistaan sekä haasteistaan, toisin sanoen auttaa suhtautumaan omaan elämäänsä ja elämäntilanteisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla.

Energia-analyysissä puolestaan kartoitetaan ihmisen energiakeskusten eli chakrojen toimivuudet sekä energiakentän eli auran eheys. Samalla myös poistetaan mahdolliset energiakenttää haittaavat tekijät.

Uutiset

  • Kristallivalohoito
    Lempeä Kristallivalohoito puhdistamaan, tasapainot..
    Lue lisää
  • Mentorointi - Palvelu
    Uusi mentorointi palvelu, sisältää 8 krt / 20min h..
    Lue lisää