Kotikäynnit sekä henkilökohtainen numerologinen tulkinta tai energia-analyysi

Kotikäynneillä voidaan kartoittaa ihmisen elinympäristöä sekä terveyteen ja elämänlaatuun vaikuttavat tekijät, mm. mahdolliset haitta-energiat, maasäteilyt, vesisuonet sekä asuinpaikan rakenteelliset seikat.

Numerologinen tulkinta antaa ihmiselle tiedon omista todellisista voimavaroistaan sekä haasteistaan, toisin sanoen auttaa suhtautumaan omaan elämäänsä ja elämäntilanteisiinsa parhaalla mahdollisella tavalla.

Energia-analyysissä puolestaan kartoitetaan ihmisen energiakeskusten eli chakrojen toimivuudet sekä energiakentän eli auran eheys. Samalla myös poistetaan mahdolliset energiakenttää haittaavat tekijät.

Uutiset